+45 70 20 04 11

Skræddersyet laser-kursusforløb hos ODIN

Da ODIN Engineering A/S i Slagelse i forsommeren stod i akut mangel på uddannede ved deres laserskæremaskine var AVN Pladeteknik i stand til at hjælpe, og rykke hurtigt ud med skræddersyet laser-kursusforløb, så maskinen igen anvendes fuldt ud.

Teknisk salgskonsulent Brian Eriksen fra AVN Pladeteknik, som er ansvarlig for uddannelse i programmeringssoftware til TRUMPF-maskinerne samt værktøjerne dertil, var klar til at løfte opgaven med undervisning af ODIN Engineerings medarbejdere, og tilrettelagde hurtigt et skræddersyet kursusforløb med laserskæremaskinen – TruLaser 1030 – i fokus.

Kurset startede i uge 26 på AVN Pladetekniks adresse i Brøndby, og efter intensiv skoling i teori og TRUMPFs Cad-/Cam-software samt efterfølgende undervisning i maskinen hos ODIN Engineering sammen med en servicetekniker. Så var ODIN Engineering oppe at køre med fuld produktion medio uge 27 med tre uddannede operatører/programmører.

Det er en vigtig brik at holde tæt forbindelse til AVN Pladeteknik, også når vi ikke lige er på kursus. Et tæt samarbejde sikrer også høj oppetid på maskinen fremadrettet,” lyder der fra direktør Mads S. Rasmussen, ODIN Engineering.

Slagelse-virksomheden havde tilmeldt en smed, en maskintekniker og en smedelærling til kurset.

Det er positivt, at der også tænkes på fremtiden, når der sendes en lærling med på kurset,” siger Brian Eriksen, og Mads S. Rasmussen supplerer: ”ODIN Engineering har en tradition for at tage lærlinge ind. Det er utroligt vigtigt for os, at investere i at få kvalificeret arbejdskraft i fremtiden”.

OMFATTENDE SERVICE-SETUP
AVN Pladeteknik kan i kraft af deres position som eksklusiv repræsentant for TRUMPF i Danmark tilbyde hele producentens setup, og herunder også udrulle en beredskabsplan i et kritisk tilfælde, som det ODIN Engineering stod i:

Du har adgang til en global serviceorganisation, som tæller cirka 2.000 eksterne serviceteknikere og 1.750 interne teknikere, som arbejder i præcis det samme servicesystem, som TRUMPF har udviklet. Systemet indeholder alle informationer om maskiner, teknikere og reservedele,” forklarer servicechef Tonny Jensen, AVN Pladeteknik, der har 11 servicemedarbejdere, som kan løse mange komplekse opgaver og problematikker, hvor andre må kaste håndklædet i ringen. Det sikrer også kvalitet, når det gælder service på TRUMPF-maskiner ude hos kunderne. Det samme høje niveau går igen, når det kommer til uddannelse i de forskellige TRUMPF software:

AVN Pladeteknik udmærker sig særligt ved, at vi kan tilbyde uddannelse og kurser på dansk samt flere udenlandske sprog. Både i vores eget kursuscenter eller hos kunden. Desuden muliggør det vores særlige produktions-optimerings-forløb, hvor både softwarespecialister og servicetekniker deltager,” uddyber Brian Eriksen.


Af John Nyberg, Teknovation.dk, 26. august 2019


AVN Pladeteknik A/S  -  Dalager 1  -  DK-2605 Brøndby  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  Fax: +45 43 24 55 04  -  avn.pladeteknik@avn.dk