+45 70 20 04 11

Hydraulikservice og reparation

Vi reparerer og servicerer alle fabrikater og lagerfører et bredt program af hydraulikkomponenter fra førende producenter. Reparationens omfang vurderes og der tilbydes reparation til en fast pris.
Vi har avanceret testudstyr og egne testbænke - derfor kan vi hurtigt identificere fejl. Når du modtager en hydraulikpumpe eller -motor retur efter reparation, så har den været igennem en grundig test, som viser enhedens specifikationer. Du modtager en udførlig testrapport med dokumentation på, at hydraulikpumpen eller - motoren igen opfylder kravene og korrekte tryk-, flow- og effektindstillinger.


Din garanti - for at hydraulikpumpen eller motoren yder optimalt!


Vi tilbyder service inden for følgende områder:

 • Industrien
 • Landbruget
 • Vindmølleindustrien
 • Entreprenørmateriel
 • Marine og offshore
 • Broer
 • Kraner
 • Færgeklapper og ramper
 • Affald- og miljøhåndtering
 • Forbrændingsanlæg
 • Rensningsanlæg og overløbsbassiner
 • Fødevareindustrien
 • Mobilhydraulik
 • Pullerter
 • Redningsudstyr fra Lukas og VetterVores kompetente serviceteam renoverer og servicerer alle fabrikater i hele landet

Med mere end 20 servicebiler kan vi reagere, når problemet opstår, og servicere jer on location. Med afdelinger i Brøndby, Odense, Kolding, Esbjerg, Silkeborg og Aalborg kan vi hurtigt rykke ud i hele landet.
Vores servicebiler indeholder de mest gængse komponenter, værktøjer og testudstyr, så vi hurtigt kan udbedre fejlen – og hydraulikken kører igen.

Driftssikkerhed og levetid er en afgørende faktor for brugere af hydraulik

Vi tilbyder et forebyggende tjek af hydrauliksystemer, som sikrer, at hydraulikken fungerer optimalt – med reduceret fare for nedbrud og driftsstop, som kan koste dyrt.

Et serviceeftersyn omfatter normalt:

 • Udskiftning af filtre, samt kontrol af olien
 • Justering af anlægget, samt visuel gennemgang for utætheder
 • Eftersyn af slangers tilstand for brud og slitage
 • Kontrol af akkumulatorer
 • Gennemgang og opdatering af hydraulikdiagram
 • Vores anbefalinger til forbedringer

Kontakt os på service telefon +45 70 20 04 11AVN Hydropower A/S  -  Lammefjordsvej 2  -  DK-6715 Esbjerg N  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  avn.hydropower@avn.dk