+45 70 20 04 11

Renovering af pumper og motorer


På vores service- og reparationsværksted i Esbjerg udfører vi alle former for reparation og test på hydrauliske pumper og motorer, og ligeledes også på alt andet hydraulisk udstyr fra landbrug, industri, marine og offshore. Ingen opgaver er for små eller for store for os, og vi reparerer og servicerer alle fabrikater.

Landbrug
Vi har stor ekspertise i bla. mejetærskere fra f.eks. Claas, New Holland og John Deere, hvor de variable stempelenheder fra Sauer Danfoss, Linde, Bosch Rexroth og Eaton ofte er repræsenteret i lukkede kredsløb og hydrostatisk fremdrift, og ligeledes på landbrugsmaskiner med hjælpetræk, hvor motorerne ofte er fra Sai eller Poclain.

Industri
I industriens maskinpark reparerer vi alt fra store radialstempelenheder som SAI og Kawasaki, til variable stempelenheder fra bla. Rexroth og Moog, samt mindre Vickers og Denison vingepumper på f.eks. sprøjtestøbemaskiner, hvor en konstant drift uden nedbrud er et stort kundekrav, som vi gør en ære i at efterleve.

Marine og Offshore
I offshore og marine støder vi tit på store radial langsomløbere som Staffa, Hägglund og Calzoni, som oftest sidder på wirespil og andet dæksudstyr.


En typisk reparation på vores værksted foregår som følger:
Kundens defekte enhed adskilles til afgivelse af pris på udskiftning af ødelagte og slidte dele. Der tages billeder til evt. rapport, hvorefter kunden modtager et fast tilbud på, hvad det vil koste at få enheden repareret. Der anvendes kun originale reservedele for at give maximal garanti på, at enheden igen opfylder kundens krav til kvalitet, og at den er sikkerhedsmæssig forsvarlig at sætte i drift igen.

Hvis en enhed ikke er rentabel at reparere, modtager kunden et tilbud på en ny eller tilsvarende enhed, så han hurtigt er oppe at køre igen.

Efter endt reparation testes enheden efter skrappe krav i vores avancerede prøvebænk, så den igen opfylder kravene som en ny enhed med de korrekte tryk-, flow- og effektindstillinger. Dette dokumenteres med en udførlig testrapport, som kunden modtager.

Under reparationen rådgives kunden samtidig om, hvis der kan være mistanke om, at andre enheder kan være defekte. Hvis der medsendes en olieprøve kan det konstateres, om oliekvaliteten lever op til kundens krav om lang levetid på komponenter og minimale driftsforstyrrelser på styringer og proportionalventiler.

Af en medsendt olieprøve laves der en elektronisk og visuel partikeltælling efter henholdsvis ISO og NAS kode.

Ydermere rådgives kunden om olieskift eller effektiv olierensning, filterskift eller optimering af anlægget, alt efter forureningens omfang.

AVN Hydropower A/S  -  Lammefjordsvej 2  -  DK-6715 Esbjerg N  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  avn.hydropower@avn.dk