+45 70 20 04 11

Salgs- og leveringsbetingelser


Priser
Anførte priser er opgivet i DKK, ekskl. moms, fragt og levering samt evt. emballage.
AVN Hydraulik A/S forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.

Levering
Vi leverer i henhold til bestemmelserne NL92, NLM94, NLS95 og NLT95.

Forsendelse
Alle leverancer bliver sendt med Post Danmark eller danske fragtmænd.
Ordre modtaget før kl.14.30 afsendes samme dag, og mindre ordre modtaget efter kl.14.30, afsendes også med stor sandsynlighed samme dag, hvis det bestilte er på lager.

Tilbud
Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.
Skriftlige tilbud pr. brev, fax eller e-mail afgives med forbehold for mellemsalg. Tilbud er gældende i 30 dage med mindre andet er specificeret på tilbuddet.

Generelle betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 30 dage netto. Efter forfaldsdato beregnes morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned.

Gebyrer
Ved ordrebeløb under DKK 300,00 netto beregnes et gebyr på DKK 150,00 pr. ordre.

Returvarer
Varer tages kun retur efter forudgående aftale med vor kundeservice, som registrerer en returordre.
Returordrenummeret skal medsendes varerne. Specialvarer tages ikke retur. Kun varer i ubrudt, original og ren stand tages retur. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på op til 30% af varens pris på købstidspunktet med mindre, at andet er aftalt. Al varereturnering sker for købers regning og risiko.
Ved kreditering godskrives kundens konto hos os, hvorved kundens tilgodehavende automatisk modregnes i fremtidige varekøb.

Reklamationer
Ved berettigede reklamationer over leverede varer forbeholder AVN Hydraulik A/S sig ret til at afhjælpe reklamationen ved reparation eller ombytning uden beregning.

Forbehold
AVN Hydraulik A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl, midlertidigt udsolgte varer, afgiftsændringer samt forbehold uden for vor kontrol (forsinkelse fra leverandør, speditør osv.).

Produktansvar
AVN Hydraulik A/S har en produktforsikring. AVN Hydraulik A/S er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab!

Prospekter og tegninger
Prospekter og tegninger samt tekniske data er uforbindende i deres detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer.

Kontantbetaling
Vi sender dine bestilte varer, når vi har modtaget betaling indsat på vores bankkonto. Vi sender desværre ikke på opkrævning. Hvis der afhentes, skal der betales med aftalte kontanter. Vi tager ikke mod nogen form for betalingskort.


SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for WEBSHOP

Erhvervskunders handel på webshoppen

Køb på webshoppen er omfattet af AVN Hydrauliks generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Priser
Ved online køb gælder de priser, som er angivet i webshoppen på tidspunktet.

Privatkunder henvises til en af vores mange forhandlere.

Kontakt avn.hydraulik@avn.dk for eventuel henvisning.


Med venlig hilsen
AVN Hydraulik A/S

Dalager 5 • 2605 Brøndby • tlf.: 70 20 04 11 • fax: 43 24 55 05 • avn.hydraulik@avn.dk • www.avn.dk


AVN Hydraulik 2019