+45 70 20 04 11

Åbningstider mellem jul og nytår

Udover helligdagene holder AVN Gruppen lukket den 23. + 24. + 27. + 30. og 31. december 2019


AVN Pladeteknik
Har bemanding siddende ved telefonen alle andre dage på tlf. 70 20 04 11

AVN Hydraulik, AVN Hydropower og BB Hydraulik Service
Har bemanding siddende ved telefonen alle andre dage på tlf. 70 20 04 11

AVN Teknik

Holder lukket den 20. december fra fyraften til den 2. januar 2020

Ved akut behov kan du kontakte Niels Just Lauesen på tlf. 40 72 40 92


Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for året, der er gået, til alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn til en ny sæson.
Vi glæder os til at kunne løse jeres opgaver, med vores systemer, maskiner, værktøjer og tekniske viden.


we know how
AVN 26. november 2019


AVN Gruppen A/S  -  Dalager 1  -  DK-2605 Brøndby  -  Tel: +45 70 20 04 11  -  kontakt@avn.dk